Actueel

juni 2019

Ons Belang eindigt met goede doelen

De leden van de Coöperatieve Verbruiksvereniging Ons Belang hebben in haar laatste ledenvergaderingen ingestemd met de definitieve opheffing van de Coöperatie.
Na een periode van bijna 110 jaar komt er een eind aan de Coöperatie Ons Belang. Omdat een zelfstandig voortbestaan niet langer mogelijk was, is de ambachtelijke bakkerij met een rijke, bijzondere historie in april 2018 verkocht aan bakkerij Van Esch uit Zevenhuizen. Sindsdien heeft het bestuur van de Coöperatieve zich samen met haar leden afgevraagd of de Coöperatie nog andere activiteiten zou moeten ontplooien of dat ze zich zou moeten opheffen. Tot dat laatste is uiteindelijk besloten.
Na verkoop van alle activiteiten en afhandeling van lusten en lasten is er een batig saldo overgebleven. Conform de statuten, is bij de laatste Algemene Ledenvergadering besloten deze resterende middelen te besteden aan door leden te bepalen doelen.
De doelen…
· Het bestuur maakt in samenwerking met de Historische Vereniging Pesie-Peize een boek over de geschiedenis van de bakkerij.
· Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk te Peize – voor verbouw/onderhoud van de kerk.
· Muziekcoöperatie Peize (MCP) – voor realisatie van een muziekkoepel.
· Zomerbad Peize – voor het vernieuwen van het pierenbad.
· Peize in Beweging – voor werk aan de verfraaiing pleinen basisscholen i.v.m. de leefbaarheid en gezondheid van dorp Peize.
Daarmee zijn alle door de leden ingediende voorstellen gehonoreerd en zien ze hun verzoeken ingewilligd.
Het bestuur en de leden van Coöperatieve Verbruiksvereniging Ons Belang zijn van mening dat met de besteding van de middelen aan deze doelen de gemeenschap van Peize een mooie impuls krijgt en met een goed gevoel de opheffing van de Coöperatie Ons Belang kan effectueren.

 

 

januari 2019

Boermarke Peize heeft SSODP cheque van 500 euro overhandigd

 

Bestuursleden Feringa (2e v.l.) en Ensing (r) van Boermarke Peize hebben bij de Peizer kerk zaterdagmiddag de Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize (SSODP) een cheque van 500 euro overhandigd. De stichting steunt de kerk bij het in stand houden van het gebouw, de toren, de directe omgeving en de ommuring van de kerk. Voor deze steun is de stichting afhankelijk van bijdragen van donateurs en giften zoals deze van de Boermarke Peize, laten bestuursleden Benjaminse (l) en Brandsema (2e v.r.) weten.

De Boermarke Peize zorgt voor verdeling van landerijen van zo’n 50 landeigenaren, waaronder de Hervormde gemeente en Diaconie, aan jagers voor het schadebestrijding en weidevogelbeheer rond Peize. Als de kas het toelaat steunt de Boermarke Peize een lokaal goed doel, zo is onder meer bijgedragen aan de dekkleden van het zwembad en de AED van volksvermaken. Voor de 500 euro heeft de SSODP geen specifieke besteding, maar onderhoud van de goten aan en de drie toegangspaden naar de kerk staan in de planning.

 

december 2018

Voorzitter Gerard Brandsema stelt zich voor in De Krant

Het artikel is te vinden op:

http://dekrantnieuws.nl/gerard-brandsema-voorzitter-stichting-steun-dorpskerk-peize/

 

december 2018

De eindstand van onze donateursactie dit jaar is € 5.900. Dit bedrag is nagenoeg gelijk aan de donaties van vorig jaar ( € 6.030)

 

oktober 2018              Dorpskerk Peize op TV !

In het RTV-Drenthe programma “Strunen”,  de uitzending van dinsdag 9 oktober 2018, kwam een alleraardigst stukje voor :

Ga naar de hele uitzending op de website van RTV Drenthe.

 

september 2018       Tussenstand donateursactie

De voorlopige tussenstand van onze donateursactie dit jaar is inmiddels ruim de € 5.000 gepasseerd. Omdat nog niet alle donateurs gereageerd hebben verwachten we dat dit bedrag nog zal stijgen. Daarom zijn aan die donateurs een bericht van herinnering verstuurd.

 

augustus 2018            Nieuw convenant met de Kerk van Peize getekend

Nieuwsbericht Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize

Onlangs is het nieuwe convenant tussen de Kerk van Peize en de Stichting ondertekent. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot financiële ondersteuning van het onderhoud aan het kerkgebouw.

De belangrijkste wijziging in 2018 ten opzichte van het vorige convenant is, dat de steun van Rijksmonumenten van 65% naar 50% van de z.g. subsidiabele kosten is gedaald. Daarom is de ondersteuning door de Stichting aangepast van 25% naar 40%. Voor de Kerk van Peize, de eigenaar van het gebouw, blijven zo de kosten uit het meerjarig onderhoudsplan gehandhaafd op 10%.

De bijdrage van de Stichting voor de onderhoudskosten die niet subsidiabel zijn voor Rijksmonumenten blijven gehandhaafd op 50%.

Het nieuwe convenant loopt van 2018 tot 2022.

De ondertekenaars waren

  • Ann Scholten, Secretaris van het College van Kerkrentmeesters
  • Peter Killestijn, Voorzitter van de Kerk van Peize
  • Gerard Brandsema , Voorzitter van de Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize

Juli 2018

Het Bestuur presenteert zich en doet oproep voor nieuwe donateurs

 

 

April 2017                     Jeichien Helder, bestuurslid sinds 2008, geridderd

Jeichien Helder-Boerma is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau