Bestuur

Het Bestuur van de Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize wordt sinds mei 2020 gevormd door de volgende leden:

Gerard Brandsema, voorzitter

Willem Benjaminse, secretaris

Ineke Leemreize, penningmeester

Jan Drenckhahn, donateuradministratie 

Ger van der Burg, vertegenwoordiger Kerk van Peize, Oecumenische gemeente

Het bestuur wordt ondersteund door Jeichien Helder, die als vrijwilliger de postverspreiding coördineert.

 


Beloningsbeleid volgens Art 4.7 van de Statuten:
De leden van het Bestuur,
genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen,
in uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.