Bestuur

 

Het Bestuur van de Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize wordt sinds januari 2021 gevormd door de volgende leden:

Gerard Brandsema                                 voorzitter

Willem Benjaminse                                secretaris

Hans Ponne                                                penningmeester

Jan Drenckhahn                                       donateuradministratie

Ger van der Burg                                     vertegenwoordiger Kerk van Peize

Het bestuur wordt ondersteund door de vrijwilligers:

Jeichien Helder                                        coördinatie postverspreiding

Hans Gankema                                        beheerder website

 

Beloningsbeleid volgens Art 4.7 van de Statuten:
De leden van het Bestuur,
genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen,
in uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.