Bestuur

 

Het Bestuur van de Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize sinds januari 2021

van links naar rechts:

  • Gerard Brandsema                                 voorzitter
  • Ger van der Burg                                     vertegenwoordiger Kerk van Peize
  • Willem Benjaminse                                secretaris
  • Hans Ponne                                                penningmeester
  • Jan Drenckhahn                                       donateuradministratie

Verder wordt het bestuur wordt ondersteund door de vrijwilligers:

  • Jeichien Helder                                        coördinatie postverspreiding
  • Hans Gankema                                        beheerder website

 

Beloningsbeleid volgens Art 4.7 van de Statuten:
De leden van het Bestuur,
genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen,
in uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.

Inloggen voor de bestuursleden