Bestuur

Het Bestuur van de Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize bestaat sinds januari 2017 uit de volgende leden:

Gerard Brandsema, voorzitter

Willem Benjaminse, secretaris

Ineke Leemreize, penningmeester

Hans Langeslag, donateuradministratie

Jeichien Helder, coördinator postverspreiding

Ger van der Burg, vertegenwoordiger Kerk van Peize, Oecumenische gemeente