Bestuur

 

Het Bestuur van de Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize wordt sinds januari 2021 gevormd door de volgende leden:

Gerard Brandsema                                 voorzitter

Willem Benjaminse                                secretaris

Hans Ponne                                                penningmeester

Jan Drenckhahn                                       donateuradministratie

Ger van der Burg                                     vertegenwoordiger Kerk van Peize

Het bestuur wordt ondersteund door de vrijwilligers:

Jeichien Helder                                        coördinatie postverspreiding

Hans Gankema                                        beheerder website

 

Beloningsbeleid volgens Art 4.7 van de Statuten:
De leden van het Bestuur,
genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen,
in uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.

Inloggen voor de bestuursleden