Boek Peizer Dorpskerk

 

Piet Kodde (1937) woont sinds eind 1972 in het dorp Peize en heeft in de loop van de tijd veel materiaal verzameld over de geschiedenis van de kerk in Peize.

Het dorp Peize kent vanouds één kerk. De geluiden van vroeger die in dit boek opklinken, gaan over deze kerk en haar plaats in het dorp. In de 19e eeuw was er veel armoede in Peize. De armenzorg was in die tijd in handen van de diaconie van de hervormde gemeente. Hoe is de kerk omgegaan met de armenzorg?

De kerk had bezittingen in de vorm van gebouwen en landerijen. Het beheer daarvan was in handen van de kerkvoogden en notabelen. Op welke manier hebben zij dit beheer aangepakt en wie waren de kerkvoogden en notabelen?

Welke rol hebben de predikanten gespeeld?

Op de achtergrond spelen lokale en bovenlokale ontwikkelingen mee: de groei van Peize van een agrarisch dorp naar een forensendorp, de ontkerkelijking, de culturele revolutie van de 60-er jaren van de 20e eeuw.

Het verhaal over de kerk van Peize gaat in op deze vragen en gebeurtenissen en is daarmee een boeiend onderdeel van de geschiedenis van het dorp Peize.

Peizer Dorpskerk – Geluiden van vroeger 

162 blz. , € 10,00, te koop bij Daan Nijman in Roden

Ook via www.gerardstout.nl  en via  www.daannijman.nl

Voor donateurs van SSODP is de digitale versie van het boek Peizer Dorpskerk – Geluiden van vroeger, nu geheel gratis als pdf te downloaden.

Via info@ssodp.nl kunt u hiervoor de benodigde link aanvragen.