Donateurs

Algemeen

Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert

Er geldt dus geen minimumbedrag om donateur te worden. Elke bedrag is bij ons van harte welkom en elke donatie op onderstaande bankrekening stellen wij zeer op prijs:

NL47 RABO 0353 1645 69 tnv St Steun Onderhoud Dorpskerk Peize.

De Stichting telt ruim 300 zeer meelevende donateurs uit de wijde omgeving van Peize en ver daar buiten. Dankzij die donateurs kan de Stichting het jaarlijks onderhoud, noodzakelijk voor de instandhouding van het kerkgebouw, ondersteunen.

De donateurs ontvangen jaarlijks de donateursbrief met het verzoek om hun bijdrage te betalen.

Omdat onze Stichting de ANBI-status heeft, hebben donateurs de mogelijkheid tot extra belastingaftrek. Zie voor meer informatie ANBI.

Overeenkomst Periodieke Gift

Indien u gebruik wilt maken van deze regeling tot extra belastingaftrek dient u met de Stichting  een zogeheten ‘Overeenkomst Periodieke Gift’ af te sluiten.

Als u contact opneemt met de penningmeester@ssodp.nl zal die met u zo’n overeenkomst opstellen.

U kunt die overeenkomst ook zelf opstellen. 

Hiervoor dient u het formulier ‘Overeenkomst Periodieke Gift te downloaden en dit vervolgens ingevuld op te sturen naar de penningmeester.

NB: Als u gebruik wilt maken van deze belastingaftrekregeling, dan wordt de donatie jaarlijks door ons via een door u afgegeven incassomachtiging geïnd.

Betaling van donaties

Jaarlijks ontvangt u van ons een verzoek om uw donatie aan de Stichting over te maken. Dat verzoek sturen wij u tegelijk met de jaarlijkse donateursbrief,  die we bij u thuis of per e-mail bezorgen.

Voor onze donateurs staan de volgende betalingsmogelijkheden open:

  • rechtstreeks via een bankoverschrijving,
  • met gebruikmaking van onderstaande QR-code, of
  • via een incasso-machtiging. 

Indien u nog geen incasso-machtiging heeft afgegeven, kunt dit formulier hier (link naar document Incasso-machtiging leeg ) downloaden

Met deze QR-code kunt u snel en gemakkelijk uw donatie aan ons overmaken: