Donateurs

De Stichting telt ruim 300 zeer meelevende donateurs uit de wijde omgeving van Peize en ver daar buiten. Dankzij die donateurs kan de Stichting het jaarlijks onderhoud, noodzakelijk voor de instandhouding van het kerkgebouw, ondersteunen.

De donateurs ontvangen jaarlijks de donateursbrief met het verzoek om hun bijdrage te betalen.

Donaties aan onze Stichting bieden de mogelijkheid tot extra belastingaftrek. Dit kan door een zogeheten ‘Overeenkomst Periodieke Gift’ met de Stichting af te sluiten, waardoor een gift aftrekbaar wordt voor de inkomstenbelasting.

Indien u belangstelling heeft om donateur te worden kunt u contact opnemen met de secretaris van de Stichting, email: secretaris@ssodp.nl met de vermelding ’nieuwe donateur’. U kunt dan ook aangeven of u een ‘Overeenkomst Periodieke Gift’ wilt afsluiten.

Betaling van donaties

Voor onze donateurs staan daarom de volgende mogelijkheden open:

· U kunt uw donatie aan ons als periodieke gift laten aanmerken door de Belastingdienst, en dan kunt u ons verzoeken een ANBI-overeenkomst met u af te sluiten, eventueel met een incasso-machtiging. Een verzoek daartoe kunt u richten aan de secretaris van de Stichting, die met u een contract zal opstellen; of

· U kunt uw donatie aan ons per gewone acceptgiro-/overschrijfkaart van uw bank of per internetbankieren overmaken, nadat u van ons daartoe een verzoek heeft ontvangen tegelijk met de jaarlijkse donateursbrief, die we bij u thuis bezorgen.