Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

  1. Onderhoudstoestand van de buitenkant van de kerk: Afgelopen jaar heeft de eigenaar van de Dorpskerk, de Kerk van Peize, alleen het hoogst noodzakelijke overhoud aan het kerkgebouw uitgevoerd, in afwachting van de op handen zijnde renovatieplannen. De verbouwplannen van de kerk maken een nieuwe doorstart. Een completer uitgewerkt plan wordt door diverse organen, zoals de gemeente Noordenveld en Monumentenzorg getoetst op haalbaarheid en voorschriften. Als Stichting zijn wij echter niet actief betrokken bij en/of verantwoordelijk voor al deze bouwplannen.
  2. Donateurbestand: Het aantal donateurs in 2018 bedroeg 305. Dat was bijna gelijk aan het aantal in 2017 (307), mede door dat het aantal nieuwe donateurs het aantal vertrekkende donateurs (als gevolg van verhuizingen, overlijden en een enkele opzegging) compenseerde.
  3. Financiën: Het financieel jaaroverzicht toont aan dat in 2018 het ontvangen bedrag aan donaties € 6.031 was, een daling van 3,5 % t.o.v. 2017 (€ 5.858). De conclusie van het bestuur is, dat de terugloop in inkomsten en in aantal donateurs nog niet als zorgelijk wordt gezien, maar wel aandacht vereist. In 2018 bedroeg de afrekening van de Kerk van Peize € 1.797. In dit bedrag is begrepen het voorschot voor 2017 dat € 2.488 bedroeg en de terugbetaling van € 691, dat vooral veroorzaakt werd door dat slechts minmaal noodzakelijk onderhoud aan de kerk werd gepleegd, vanwege het in de nabije toekomst te verwachten groot onderhoud als onderdeel van de renovatieplannen. De kascommissie controleerde de financiële administratie en verleende decharge aan de penningmeester. Ook voor dit jaar doen wij weer een beroep op onze donateurs om voor 2 jaar deel uit te maken van de kascommissie (één vergadering per jaar).