Anbi

Onze Stichting is door de Belastingdienst erkend als een culturele ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’. Giften aan een organisatie met een ANBI-status zijn aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een gift aan een culturele ANBI, zoals onze Stichting, geeft recht op extra belastingaftrek.

De ANBI-regeling kent twee manieren om een gift te doen:

  • als periodieke gift. Als u daar de voorkeur aangeeft sluiten wij met u een meerjarige Overeenkomst Periodieke Gift. Op deze wijze is het hele bedrag aftrekbaar, en geldt geen drempel en geen maximumbedrag;

of

  • als gewone gift, waarbij geen overeenkomst wordt afgesloten. Op deze wijze is het bedrag ook aftrekbaar, maar hanteert de Belastingdienst een drempelbedrag én een maximumbedrag.

Uitgebreider informatie over deze regeling kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Het RISN fiscaal (identificatie) nummer, behorend bij de ANBI-registratie van de Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize is:

816 176 401.

Dit nummer moet vermeld worden op uw jaarlijkse belastingaangifte bij het onderdeel ‘aftrekbare periodieke giften’. Wellicht ten overvloede, dit nummer is eveneens vermeld op de ‘Overeenkomst Periodieke Gift’, die wij met onze ANBI-donateurs afsluiten.