Kerkgebouw

De dorpskerk van Peize is een Rijksmonument.

Wie maken er gebruik van de kerk van Peize?

De Kerk van Peize, Oecumenische gemeente houdt elke zondagmorgen en op feestdagen hier kerkdiensten. Daaraan wordt deelgenomen door mensen uit verschillende kerkgenootschappen, die één oecumenische gemeente vormen.

Ook op andere tijdstippen maakt men (tegen een zekere vergoeding) gebruik van de Dorpskerk:

Een aantal koren repeteert er wekelijks en geeft er uitvoeringen. Ensembles, bestaande uit amateur- en beroepsmusici, ook afkomstig uit omliggende plaatsen, waarderen de kwaliteit van de ruimte. Organisten worden in de gelegenheid gesteld het orgel te bespelen. Met grote regelmaat vinden hier ook kamermuziek concerten plaats in het kader van het Peter de Grote Festival.

Elk jaar maakt de Peizer Atelier Route, een weekend lang, gebruik van de kerk van Peize als expositieruimte. Ook worden er burgerlijke huwelijken gesloten.

Voor bijzondere familiebijeenkomsten is de koorruimte beschikbaar. Tijdens de jaarmarkt is de hof rond de kerk de traditionele plaats voor de rommelmarkt.

De kerk is ook de plaats waar familieleden, buurtgenoten en vrienden afscheid nemen van een overledene. En op de dag van de dodenherdenking bereidt men zich er voor op de tocht naar het monument 1940-1945.

De kerk is niet alleen een centrum voor activiteiten. In indrukwekkende bescheidenheid is het een herkenningspunt voor de inwoners van Peize. Zowel voor hen wier voorouders hier al vele eeuwen hebben gewoond als voor hen die van elders naar hier zijn gekomen.